KUNDUNDERSÖKNING

Vi ser gärna att ni fyller i vår kundundersökning samt förbättringsförslag för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet till dess bättre!


I undersökning som består av fem frågor besvaras på följande sätt

1 = Inte alls nöjd 

2 = OK

3 = Nöjd

4 = Mer än nöjd

5 = Mycket nöjd


Lämna gärna ett förbättringsförslag så vi kan utvecklas. 

1
2
3
4
5
 
1
2
3
4
5
 
1
2
3
4
5
 
1
2
3
4
5
 
1
2
3
4
5