Sotning

Sotning

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Eldar man på rätt sätt samt sotar regelbundet blir eldningen och brandförloppet i eldstaden säkert, effektivt och energibesparande.

Om sotning


I nästan 500 år har sotarna arbetat i samhällets tjänst. Sotning är en viktig del i arbetet med förebyggandet av bränder i bostäder.

Sotningsverksamheten är reglerad i Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och delas upp i två uppdrag: sotning och brandskyddskontroll. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort. Vid brandskyddskontroll kontrolleras eldstaden och skorstenen för upptäcka fel och brister som kan orsaka brand.
 

Det är din kommun som beslutar hur ofta det ska sotas och hur mycket det ska kosta. 


Varför sotar man?

En tredjedel av alla bränder i villa, radhus och fritidshus är eldstadsrelaterade. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Vid sotning av eldstäder innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs. Rökgasfläktar i direkt anslutning till eldstaden demonteras och rengörs inte.

Hur ofta skall det sotas?

Sotningen ska göras med bestämda intervaller, så kallade frister och de är olika långa beroende på vilken typ av eldstad det är bland annat. Fristerna för sotning har bestämts av Kommunen.


Vad kostar sotning?


Kommunen har antagit en taxa för sotning och reglerar den avgift som du som fastighetsägare ska betala när sotning utförs.

Se sotningstaxa i Sölvesborgs kommun här

Se sotningstaxa i Bromölla kommun här